RepTár Nonprofit Kft. közhasznúságáról szóló közzététételi dokumentumok

Köztulajdon


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §. (1). bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. §. (1). bekezdése, végül a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm. Rendelet alapján a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. az alábbiakban tesz eleget a fenti jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének:

 

2024

 
RepTár Szolnok Nkft. alapító okirata DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2023

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges és számviteli beszámoló 2023.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
Adatszolgáltatás az Infotv. 71_D. § (4) bekezdése alapján teljesítendő a 2023. évre vonatkozó éves jelentéshez – NAIH DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, a vezető állású munkavállalóknak,
az elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalóinak, valamint a tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító
munkavállalóinak a 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendeletben meghatározott juttatásaira vonatkozó adatok
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2022

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges és számviteli beszámoló 2022.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
A RepTár Szolnok Nonprofit Kft alapító okirata DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2021

 
A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, a vezető állású munkavállalóknak,
az elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalóinak, valamint a tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító
munkavállalóinak a 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendeletben meghatározott juttatásaira vonatkozó adatok
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2020

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges beszámoló 2020.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2019

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges beszámoló 2019.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2018

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges beszámoló 2018.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2017

 
ÉVES BESZÁMOLÓ
RepTár Szolnok Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely üzemeltetés Szöveges beszámoló 2017.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 115. § (7) BEKEZDÉSE SZERINT
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a RepTár részét képező
Indóház tetőterének átalakításához és tetőfelújításához kapcsolódó építési feladatokra vonatkozó munkák kivitelezése.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2016

 
Szakmai szöveges beszámoló 2016. DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
   

2015

 
Könyvvizsgálói jelentés 2015.
Könyvvizsgálói jelentés a Reptár Szolnok Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó működéséről. ​
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Közgyűlési határozat 2015.

A RepTár Nonprofit Kft. 2015. évi közgyűlési határozata

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Éves beszámoló 2015.

A RepTár Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolója és kiegészítő melléklete.

​DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Éves beszámoló 2015.

A RepTár Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolója és kiegészítő melléklete.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Ajánlattételi  dokumentáció

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE​ DOKUMNETUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Ajánlattételi felhívás

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Felhívás módosításról

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE
 

Felhívás módosításról II. számú

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Bontási jegyzőkönyv és Felkért gazdasági szereplők

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Közérdekű adatok

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Adatvédelmi szabályzat

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE